zavřít

MENU

O nás

  • Nacházíte se:
  • Úvod
  • Značka
  • Ochrana životního prostředí
ZPĚT NA Značka

Ochrana životního prostředí

Vitana, jako součást skupiny Orkla ASA dodržuje nejen požadavky a limity evropské a české legislativy, ale vytvořila si i konkrétní environmetální cíle nad rámec zákonných předpisů.

Základem úspěšného naplňování cílů v oblasti životního prostředí je i osobní zodpovědnost všech pracovníků, jejichž společné úsilí se zaměřuje převážně na následující oblasti:

  • 1. Snižování energetické
    náročnosti výroby

  • 2. Zlepšení kvality
    odpadních vod

  • 3. Snižování množství odpadů
    a zvyšování podílu recyklace

  • 4. Zvyšování povědomí
    zaměstnanců o ochraně
    životního prostředí

1. Snižování energetické náročnosti výroby

Vitana se snaží o postupné snižování spotřeby energií ve všech svých provozovnách (Byšice, Roudnice nad Labem, Varnsdorf). Realizace různých opatření, jako např. regulace vytápění ve výrobních prostorech, výměna světelných zdrojů v šatnách, úprava režimu kompresorů, tepelné izolace střech apod., přispěla od roku 2006 k úspoře elektrické energie o 8 % a zemního plynu o 17 %.

Od roku 2011 se Vitana zaměřuje také na aktivní přístup ke sledování a snižování emisí skleníkových plynů, tzv. uhlíkovou stopu. Uhlíková stopa firmy, která je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb, měří množství skleníkových plynů odpovídajících aktivitám či produktům firmy. Více informací: www.snizujemeco2.cz

2. Snižování množství odpadů a zvýšení podílu recyklace

Celkové množství vyprodukovaných odpadů se během posledních dvou let snížilo o 11 %. Dlouhodobá snaha vitanského týmu o co největší recyklaci odpadů zahrnuje i pravidelnou měsíční kontrolu ve třídění odpadů a následné vyhodnocení nejlepších výsledků.

3. Zlepšení kvality odpadních vod

V každé provozovně je vybudována vlastní čistírna odpadních vod a čistota vypouštěné odpadní vody je pravidelně kontrolována, Kvalita vypouštěné odpadní vody se zlepšuje například sanitací výrobních zařízení převážně pomocí čistících prostředků bez fosforu.

4. Zvyšování povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí

Dlouhodobým plánem je zvyšovat povědomí a odpovědnost každého zaměstnance za ochranu životního prostředí. Pořádají se pravidelná školení a měsíčně je vydáván informační materiál s aktuálními tématy z oblasti ekologie.


VITANA POUŽÍVÁ CERTIFIKOVANÝ PALMOVÝ OLEJ

V poslední době roste zájem spotřebitelů o problematiku palmového oleje. Vitana věnuje tomuto tématu značnou pozornost a v současné době může deklarovat následující skutečnosti:

1. Vitana používá při výrobě certifikovaný „ekologicky udržitelný“ palmový olej. Certifikovaní dodavatelé nesmí likvidovat ani vypalovat pralesy a ohrožovat oblasti s původním ekosystémem.

2. Vitana dlouhodobě snižuje používání palmového oleje ve svých výrobcích. Většina výrobků značky Vitana palmový olej neobsahuje. Pokud ano, jedná se o minimální množství pohybující se okolo 1 % v hotovém pokrmu.

3. Tento přístup je součástí dlouhodobého programu Vitany na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

  • PRODUKTY

  • RECEPTY

  • AKTUALITY

  • KONTAKTY

Naše webové stránky vloží soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud máte tuto funkci v nastavení prohlížeče aktivovanou.
Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti těchto webových stránek, analýzám a pro zájmově orientovanou reklamu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE ZAVŘÍT