Česká Vitana

Vitana patří mezi 10 nejsilnějších značek vnímaných spotřebiteli jako české, což potvrdil reprezentativní výzkum agentury STEM/MARK. Vitana skončila před značkami jako Opavia, Pilsner Urquel nebo Jar.

Česká Vitana
Nedávno realizovaný výzkum zaměřený na vztah českých spotřebitelů k tuzemským značkám, kterého se zúčastnilo 522 respondentů ve věku 15-59 let, ukázal několik zajímavých informací.

Češi vykazují ve vztahu k domácím značkám patriotismus a vřelý vztah. Případné změny
u značek považovaných za tradičně české tak mohou formovat postoj zákazníků k firmě
a ovlivnit poptávku. České značce dá před zahraniční konkurencí přednost každý třetí spotřebitel.

Domácím značkám dávají lidé přednost zejména v oblastech potravin (včetně nápojů)
a finančních služeb, kde české značky upřednostňuje více než 6 z 10 dotázaných. Naopak v oblasti módy, v kosmetice a u automobilů lidé preferují spíše zahraniční značky.

Jako nejvíce české jsou považovány značky Kofola a Čedok, kterým „českost“ přisuzuje 9 z 10 dotázaných. Zajímavé je zjištění, že ženy většinu značek vnímají jako ryze české častěji než muži. Pro vnímání značky jako české jsou nejpodstatnější tyto faktory:
• stále se vyrábí v Čechách
• zachovává tradiční název a recepturu
• je označena jako český výrobek.„Vnímání Vitany jako české značky je z důležitým ukazatelem, který pečlivě sledujeme
a budujeme, například prostřednictvím vhodných příchutí, receptů, stylem komunikace
i designem obalů. Právě tento atribut nás velmi silně odlišuje od naší konkurence. Naši spotřebitelé často preferují Vitanu právě díky tomu, že naše produkty mají českou chuť a také mají rádi značku, kterou znají mnoho let a která je nezklamala. Tento výsledek výzkumu je pro nás všechny ve Vitaně nejen velmi potěšující, ale také velkým závazkem do budoucnosti,“ říká ředitel marketingu Michal Panocha.

Související aktuality