1. Sleduj @vitana_cz na Instagramu
  2. Vyfoť, jak probíhá doba grilovací u tebe
  3. Příspěvek napostuj na svůj veřejný instagramový profil s hashtagem #varimeschuti a označ nás jako @vitana_cz
  4. Každý týden po dobu 3 týdnů (až do 09. 08. 2016) vybereme jednoho výherce sady grilovacího koření, marinád a omáček na maso od Vitany

Pravidla soutěže „Soutěž #dobagrilovaci na Instagramu o 3x sadu grilovacího koření, marinád a omáček na maso od Vitany“

VITANA, a.s. se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ 148 036 91, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Pořadatel“)

I. Obecná ustanovení
1. VITANA, a.s. se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ 148 036 91, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.instagram.com/vitana_cz/ (dále “Portál Instagram”) „Soutěž #dobagrilovaci na Instagramu o 3x sadu grilovacího koření, marinád a omáček na maso od Vitany“ (dále jen „Soutěž).
2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na
3. Soutěž probíhá na území České republiky od 15:00, 20. 07. 2016 do 15:00, 09. 08. 2016. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži
4. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).
5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky nebo Slovenské republiky, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
6. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

III. Mechanika soutěže
7. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a vlastní veřejný profil na Instagramu.
8. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže odešle svůj soutěžní příspěvek (dále jen „soutěžní příspěvek“). Soutěžící musí nasdílet na svůj instagramový profil fotografii, označí ji hashtagem #dobagrilovaci a označí uživatele @vitana_cz v popisku u příspěvku. Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil značky Vitana (/https://www.instagram.com/vitana_cz/).
9. Výherci v každém soutěžním kole budou vybíráni porotou na straně pořadatele soutěže. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do tří dnů po skončení daného soutěžního kola v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Instagramu a zaslali adresu, kam je možné doručit výhru. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
Ukončení 1. kola: 27. 07. 2016
Ukončení 2. kola: 02. 08. 2016
Ukončení 3. kola: 09. 08. 2016
10. Výhry pro jednotlivá soutěžní kola tvoří 3 sady grilovacího koření, marinád a omáček na maso od Vitany, které společnost Vitana rozdá výhercům během 3 soutěžních kol. Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak bude vyhlášen výherce nový.
11. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

IV. Osobní údaje
12. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vitaně dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vitana; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Datum vydání Pravidel: 19. 07. 2016. VITANA, a. s.